Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Brzozowie (Prawidłowości prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)