Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Krośnie (Prawidłowość prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)