Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie (Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów)