Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Ropczycach (Prawidłowość postępowań administracyjnych prowadzonych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej)