Drukuj

Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie (Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)