Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu „Dla Zawierzbia” (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)