Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga w Jarosławiu (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)