Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Rozwoju Sportu Krośnieńskiego (Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych)