Kontrola problemowa w „TOMMAX” Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia i Osób sp. z o.o. (Prawidłowość przestrzegania praw pracowników niepełnosprawnych oraz wywiązywania się przez pracodawcę z wymogów niezbędnych do posiadania statusu zakładu pracy chronionej)