Kontrola problemowa w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy – Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Dębicy (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)