Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Dynów (Prawidłowość działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)