Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Horyniec Zdrój (Prawidłowość realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)