Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Krempna (Prawidłowość naliczania utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowym za 2016 r.)