Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe (Wykorzystanie dotacji na zadanie „Przystosowanie lokalu mieszkalnego w Głowience, Gmina Miejsce Piastowe na potrzeby osiedlenia się rodziny w ramach repatriacji”)