Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Pawłosiów (Stan zachowania i utrzymania obiektów grobownictwa wojennego)