Drukuj

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Krzeszowie (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi)