Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce (Działanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)