Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie (Prawidłowość organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz prowadzenia spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej)