Drukuj

Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu (Prawidłowość organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz prowadzenia spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej)