Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta Krosna (Prawidłowość prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach organów zarządzających ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych w strefach ruchu i strefach zamieszkania)