Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta Krosna (Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib))

Historia zmian: