Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta Krosna (Realizacja w 2017 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce).