Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta Przeworska (Stan zachowania i utrzymania obiektów grobownictwa wojennego)