Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta Radymna (Działanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)