Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta Rzeszowa (Prawidłowość postępowań administracyjnych prowadzonych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji)