Kontrola problemowa w Uzdrowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie Zdroju (Realizacja zadań przez jednostkę współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne)