Kontrola problemowa w „Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o. (Prawidłowość organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON)