Kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Krośnie (Organizacja i terminowość realizacji zadań kontrolnych)