Drukuj

Kontrola problemowa w Wytwórni Szablonów Kreślarskich – Leniar Spółka Jawna (Prawidłowość przestrzegania praw pracowników niepełnosprawnych oraz wywiązywania się przez pracodawcę z wymogów niezbędnych do posiadania statusu zakładu pracy chronionej)