Kontrola problemowa w Zakładzie Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ” w Dębicy (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)