Kontrola problemowa w Zakładzie Pracy Chronionej GARDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)