Kontrola problemowa w Zakładzie Produkcyjno-Handlowym „WODEX” Sp. z o.o. (Prawidłowość przestrzegania praw pracowników niepełnosprawnych oraz wywiązywania się przez pracodawcę z wymogów niezbędnych do posiadania statusu zakładu pracy chronionej)