Kontrola problemowa w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego Marek Leśniak (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)