Drukuj

Kontrola problemowa w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „ORZECH” Sp. z o.o. (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)