Kontrola problemowa w Zgromadzeniu Sióstr św. Michała Archanioła z siedzibą Zarządu w Miejscu Piastowym (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)