Drukuj

Kontrola problemowa Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem (Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)