Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hyżnem (Prawidłowość realizacji zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2017 roku)