Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu (Realizacja zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2017 r. dot. działalności OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej)