Kontrola sprawdzająca w Ośrodku Wczasowym „BIESZCZADY” w Myczkowcach (Wykonanie zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2017 r.)