Kontrola sprawdzająca w Sanatorium Uzdrowiskowym „WISŁA” w Iwoniczu Zdroju (Wykonanie zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2017 r.)