Kontrola sprawdzająca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej (Wykonanie zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2017 r., dot. organizacji i funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy)