Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Dębicy (Wykonanie zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2015 r. dot. prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)