Drukuj

Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Mielcu (Wykonanie obowiązku nałożonego ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego)