Kontrola sprawdzająca w w Starostwie Powiatowym w Ropczycach (Wykonanie zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2015 r. dot. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów)