Kontrola sprawdzająca w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie (Realizacja zaleceń i wniosków po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2017 r.)