Kontrola doraźna w Domu Dziecka Ochronka w Stalowej Woli (Ocena standardu opieki i warunków lokalowych w placówce)