Kontrola doraźna w Domu pod Lipami Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie (Ocena standardu opieki i warunków lokalowych w placówce)