Kontrola doraźna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach (Sposób przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków z Funduszu Pracy)