Kontrola doraźna w Urzędzie Miasta Przemyśla (Prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa)