Kontrola doraźna w Urzędzie Miasta Tarnobrzega (Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych dot. nieodpłatnej pomocy prawnej)